Thế nào là người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đạt yêu cầu?

Người huấn luyện nội dung về an toàn vệ sinh lao động là người có trình độ đại học trở lên, cần có ít nhất 5 năm hoạt động công việc xây dựng nên chính sách, pháp luật, thanh tra, quản lý, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan một cách trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và những kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

Người huấn luyện về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động hay nội dung kiến thức cơ bản liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động yêu cầu là người có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật và cần đáp ứng được một trong các tiêu chuẩn sau:

Về kinh nghiệm: cần có ít nhất 05 năm làm công việc về xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, quản lý, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động ở các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Bên cạnh đó người huấn luyện đạt chuẩn là người có ít nhất 07 năm hoạt động trực tiếp công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và bắt buộc phải trải qua khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

Huấn luyện kiến thức về lý thuyết chuyên ngành

Người huấn luyện về lý thuyết chuyên ngành là người có yêu cầu học vấn là trình độ đại học trở lên, được đánh giá phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, song cần đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Kinh nghiệm ít nhất 05 năm thực hiện công việc xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, quản lý, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  • Người huấn luyện yêu cầu có ít nhất 05 năm làm công việc được yêu cầu một cách nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

Huấn luyện thực hành

Huấn luyện thực hành nhóm 2: Người huấn luyện phải có trình độ từ cao đẳng trở lên, được đánh giá phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo các công việc thực hành trên máy, thiết bị, hóa chất. Công việc được áp dụng thực hành theo chương trình chuẩn của khung huấn luyện;

Huấn luyện thực hành nhóm 3: Người huấn luyện yêu cầu trình độ trung cấp trở lên và vẫn phải phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất kinh nghiệm 05 năm làm công việc được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm những công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở những cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện;

Huấn luyện thực hành nhóm 4: Người huấn luyện cần có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện giảng dạy hoặc người có thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp ít nhất 05 năm;

Huấn luyện về thực hành sơ cứu, cấp cứu tình huống tai nạn lao động: Người huấn luyện yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên chuyên ngành y và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia vào công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ đạt yêu cầu;

Người huấn luyện thực hành cần phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định tại các điểm a, b và c Khoản 4 Điều 22 Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Ngoài ra phải tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 5 năm làm về công việc xây dựng các nội dung về chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, và vệ sinh lao động ở tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến các công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện nội dung chuyên môn trong y tế lao động

Người huấn luyện phải đạt trình độ bác sĩ trở lên đồng thời đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Có ít nhất 05 năm trong công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan một cách trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động;
  • Có ít nhất 05 năm làm những công việc trong lĩnh vực có liên quan về bệnh nghề nghiệp, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, dinh dưỡng và phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Định kỳ mỗi 02 năm, người huấn luyện cần phải tham dự khóa tập huấn cập nhật đầy đủ kiến thức, thông tin, chính sách, khoa học, pháp luật, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là một lần; trừ người huấn luyện về chuyên môn vệ sinh lao động, y tế lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tin chi tiết các khóa Huấn luyện an toàn lao động vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGK

Website: https://laodongviet.vn/ - http://daotaoviet.edu.vn

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về Thế nào là người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đạt yêu cầu?

Gửi đánh giá của bạn

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 27 / 1 / 27 TX 25 phường Thạnh Xuân, Quận 12, HCM
Số điện thoại: 0931297968

Đôi Nét Về AKG

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động AGK, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới. Để nhận thông tin cập nhật mới nhất của AGK hãy đăng ký nhận tin từ chúng tôi và kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội. Bảo hộ lao động

Hướng Dẫn Đường Đi

©Copyright 2017-2019
©Bản quyền thuộc về Công Ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh | Cung cấp bởi SOPRO