Huấn luyện an toàn trong lao động hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất là một trong những hoạt động đào tạo kỹ thuật về an toàn về hóa chất dành cho cấp bậc cán bộ quản lý, người lao động làm việc có liên quan đến hóa chất có nguy cơ nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

1. Quy định Pháp luật an toàn trong hóa chất

Những hoạt động liên quan đến công đoạn sản xuất, kinh doanh, sử dụng những hóa chất cần phải tuân thủ những quy định về an toàn hóa chất mà pháp luật đã ban hành.

 • Nghị định số 44/2016/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh trong lao động về những hoạt động kiểm định về kỹ thuật an toàn trong lao động. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện quan trắc môi trường lao động.
 • Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, quy định chi tiết và có hướng dẫn thi hành một số điều quy định của luật hóa chất.
 • Thông tư số 32/2017/TT-BCT, đã quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành những điều của Luật hóa chất và theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được ban hành vào ngày 09/10/2017 của Chính phủ đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.
 • Thông tư số 36/2014/TT-BCT đã quy định về huấn luyện về những kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lao động hóa chất.

2. Đối tượng thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất

Công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lao động có hóa chất được áp dụng đối với những tổ chức, cá nhân có hoạt động về hóa chất. Cụ thể:

 • Lãnh đạo, cấp bậc quản lý trực tiếp tiếp xúc với hóa chất (cán bộ quản lý)
 • Người lao động trực tiếp sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ, sử dụng, bảo quản hóa chất.

Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất phải phù hợp với những chức năng cũng như là nhiệm vụ của người lao động tại nơi sản xuất.

3. Nội dung huấn luyện an toàn hóa chất cho cấp bậc cán bộ quản lý

Huấn luyện an toàn hóa chất dành cho cấp bậc cán bộ quản lý phải đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:

 • Pháp luật quy định về tính an toàn vệ sinh lao động.
 • Những quy định của pháp luật trong lao động sản xuất, kinh doanh, tồn chứa những chất hóa chất
 • Những quy định về nhãn mác của hàng hóa.
 • Phiếu an toàn về hóa chất (MSDS - material safety data sheet)
 • Những yếu tố có tính nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất
 • Biện pháp về quản lý, kỹ thuật nhằm đảm bảo được tính an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất độc hại, nguy hiểm
 • Những phương án, biện pháp cần được thực hiện khi xảy ra tai nạn, sự cố hóa chất
 • Biện pháp phòng ngừa, khắc phục, loại trừ, những sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất
 • Biện pháp có tính khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

4. Nội dung huấn luyện cho người trực tiếp tiếp xúc với những hóa chất gây hại

Các kiến thức cần cung cấp cho người lao động khi tham gia tập huấn an toàn hóa chất là:

 • Pháp luật về an toàn vệ sinh trong lao động (quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người lao động)
 • Những yếu tố gây nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản hóa chất
 • Những hóa chất gây nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp nhằm ứng phó, phòng ngừa những sự cố. 
 • Phiếu an toàn về vấn đề hóa chất (MSDS - material safety data sheet)
 • Quy trình pha chế, sử dụng những hóa chất.
 • Các quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý những sự cố thiết bị, máy, được giao
 • Cách sử dụng, kiểm tra, bảo quản những trang thiết bị an toàn, trang thiết bị bảo vệ cá nhân. 
 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp dành cho những vị trí phù hợp công việc
 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn trong lao động hóa chất.

5. Hình thức và thời gian tham gia huấn luyện an toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn hóa chất được thực hiện trong những trường hợp sau:

 • Huấn luyện lần đầu: Đối với những cán bộ quản lý thì thời gian tham gia khóa huấn luyện sẽ ít nhất là mười hai (12 giờ), bao gồm cả thời gian kiểm tra. Đối với những người lao động mới được tuyển dụng thì thời gian tham quan huấn luyện ít nhất là mười sáu (16) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 • Huấn luyện định kỳ: Được thực hiện định kỳ quy định hai (02) năm một lần cho cấp bậc cán bộ quản lý và người lao động. Thời gian huấn luyện quy định bằng một nửa (1/2) thời gian huấn luyện lần đầu.
 • Huấn luyện lại: Được thực hiện khi xảy ra những thay đổi về phương án sản xuất, chủng loại hóa chất, cơ sở sản xuất. Khi thay đổi vị trí làm việc. Khi kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu hoặc người lao động đã nghỉ làm trong khoảng thời gian sáu tháng trở lên. Thời gian huấn luyện được thực hiện ít nhất mười hai (12) giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

6. Đơn vị uy tín tổ chức và đào tạo huấn luyện an toàn lao động hóa chất

Chi phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong ngành nghề hóa chất phụ thuộc vào số lượng học viên, địa điểm giảng dạy hoặc những yêu cầu đặc biệt khác của khách hàng. 

Thông tin chi tiết các khóa Huấn luyện an toàn lao động vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGK

Website: https://laodongviet.vn/ - http://daotaoviet.edu.vn

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về Huấn luyện an toàn trong lao động hóa chất

Gửi đánh giá của bạn

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 27 / 1 / 27 TX 25 phường Thạnh Xuân, Quận 12, HCM
Số điện thoại: 0931297968

Đôi Nét Về AKG

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động AGK, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới. Để nhận thông tin cập nhật mới nhất của AGK hãy đăng ký nhận tin từ chúng tôi và kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội. Bảo hộ lao động

Hướng Dẫn Đường Đi

©Copyright 2017-2019
©Bản quyền thuộc về Công Ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh | Cung cấp bởi SOPRO