Huấn luyện an toàn nhóm 4 - Nhóm an toàn chung

Huấn luyện an toàn nhóm 4 được chính phủ đưa ra quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP và số 140/2018/NĐ-CP, chi tiết về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bao gồm tất cả 6 nhóm đối tượng lao động chính. Qua bài viết này AGK sẽ trình bày cho bạn chi tiết hơn về một số thông tin của chương trình đào tạo nhóm lao động 4 này nhé!

1. Thế nào là Huấn luyện an toàn nhóm 4?

Huấn luyện an toàn nhóm 4 là 1 trong 6 nhóm huấn luyện an toàn lao động, đây là quá trình thực hiện các công tác huấn luyện, cung cấp cho người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với vị trí công việc tương ứng cho các đối tượng người lao động thuộc nhóm 4.

1.1. Những ai cần được huấn luyện an toàn nhóm 4

Với mục đích phổ biến các kiến thức liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, giúp giảm thiểu những thiệt hại về con người và tài sản, pháp luật Việt Nam đã lên những quy định về việc huấn luyện an toàn lao động và yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Theo đó, việc tổ chức huấn luyện sẽ được phân loại theo từng nhóm đối tượng phù hợp khác nhau.

Tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP được ban hành vào ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số nội dung về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dành cho từng nhóm đối tượng lao động khác nhau.

Nhóm 4 là nhóm những người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp hiện đang làm các công việc không có những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và vệ sinh lao động như là: kế toán, văn thư, nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng,...

Ngoài ra, còn có những người đang học nghề, tập việc hoặc đang thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động cũng được nằm trong nhóm đối tượng lao động này.

Vậy tại sao những người thuộc nhóm đối tượng này không trực tiếp làm các công việc cần yêu cầu nghiêm ngặt kiến thức an toàn lao động nhưng được yêu cầu thực hiện huấn luyện an toàn lao động, đó là vì:

 • Công tác huấn luyện an toàn lao động giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyên và nghĩa vụ của bản thân cùng các chế độ, chính sách về an toàn lao động tại đơn vị mình đang làm việc, từ đó phòng tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.
 • Khóa huấn luyện an toàn hướng dẫn cho các đối tượng lao động thuộc nhóm 4 về nội quy an toàn, vệ sinh lao động, nhận diện các biển báo lao động và chỉ dẫn an toàn.
 • Tuy không trực tiếp làm những việc nguy hiểm như các đối tượng khác, nhưng các cán bộ hay công nhân viên thuộc nhóm 4 cũng cần được đào tạo để phát hiện ra các yếu tố nguy hiểm và cách sử dụng các thiết bị an toàn, các phương tiện cá nhân khi cần thiết trong quá trình làm việc.
 • Ngoài ra, trong chương trình huấn luyện an toàn nhóm 4 được chính phủ yêu cầu cũng có các nội dung liên quan đến kỹ năng xử lý trường hợp sự cố phát sinh, mà học viên thuộc nhóm 4 có thể áp dụng mục đích xử lý công việc hoặc tự thoát hiểm cứu bản thân trong các trường hợp khẩn cấp. 
 • Khóa huấn luyện an toàn nhóm 4 hỗ trợ bồi dưỡng các kiến thức về văn hóa an toàn lao động, những phương pháp nhằm cải thiện lao động và đào tạo các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản bổ ích.

1.2. Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 như thế nào?

Nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 được lên kế hoạch và thực hiện dựa trên cơ sở các quy định của chính phủ tại khoản 4, điều 18, Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Khóa huấn luyện sẽ bao gồm ba nội dung cơ bản như sau:

Nội dung I: Những kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động

 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố gây nguy hại, ảnh hưởng xấu tại nơi làm việc và những phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn quan trọng như thế nào trong môi trường sản xuất và kinh doanh.
 • Các quyền và nghĩa vụ quan trọng của người lao động, người sử dụng lao động, các chế độ và chính sách về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động, chức năng và nhiệm vụ cần được xây dựng và củng cố của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
 • Những kiến thức cơ bản liên quan đến nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động. 
 • Công dụng và cách sử dụng đúng của các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến.
 • Nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu các trường hợp tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Nội dung II: Huấn luyện trực tiếp ở nơi làm việc

 • Nhận biết các yếu tố gây nguy hiểm, có hại phát sinh, các biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc của mình.
 • Thực hành quy trình làm việc và yêu cầu chi tiết về an toàn, quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao.
 • Thực hiện quy trình thoát hiểm trong những trường hợp khẩn cấp
 • Thực hành các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động đơn giản để chuẩn bị tinh thần trong các trường hợp khẩn cấp.

Nội dung III: Kiểm tra, sát hạch khi khóa huấn luyện kết thúc

 • Cuối khóa huấn luyện, học viên nhóm 4 sẽ được tham gia các bài kiểm tra, sát hạch
 • Sau khi hoàn thành vượt qua kiểm tra, các học viên sẽ được cấp sổ theo dõi công tác huấn luyện ở cơ sở sản xuất, kinh doanh theo mẫu quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Trong đó sẽ ghi kết quả huấn luyện của người lao động được huấn luyện thuộc nhóm 4.
 • Với đối tượng đã được huấn luyện trong thời gian dưới 12 tháng, sau khi khi chuyển sang làm công việc mới hoặc có sự thay đổi các thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện mới sẽ không bao gồm những phần đã được huấn luyện trước đó.

2. Điều kiện của người tham gia tập huấn an toàn nhóm 4

Bởi vì nội dung công tác huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, do đó yêu cầu người tập huấn phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau: 

 • Có trình độ đại học trở lên.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm công việc xây dựng nên chính sách pháp luật, quản lý, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động ở tại cơ quan doanh nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 
 • Có ít nhất từ 5 - 7 năm làm công việc liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động ở các doanh nghiệp và phải tham gia khóa huấn luyện về chuyên môn và nghiệp vụ huấn luyện.

Ngoài những tiêu chuẩn nêu trên, tùy vào từng nội dung huấn luyện sẽ có những tiêu chuẩn riêng bổ sung như sau: 

 • Người huấn luyện thực hành: từ trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành đang huấn luyện hoặc có thời gian làm việc thực tế ít nhất là năm năm. 
 • Người huấn luyện thực hành về sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: trình độ từ cao đẳng thuộc chuyên ngành y trở lên và có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia một cách trực tiếp vào công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ.
 • Người huấn luyện nội dung chuyên môn đến y tế lao động: trình độ bác sĩ trở lên và đáp ứng một số các tiêu chuẩn bắt buộc khác.

Theo quy định, người huấn luyện an toàn nhóm 4, phải bắt buộc tham gia khóa tập huấn bổ sung kiến thức định kỳ 02 năm 1 lần: chính sách, các quy định pháp luật, công nghệ về an toàn vệ sinh lao động ít nhất một lần.

3. Thời gian huấn luyện an toàn nhóm 4 như thế nào?

Thời gian huấn luyện lần đầu dành cho nhóm đối tượng 4 được quy định như sau: tối thiểu tổng thời gian huấn luyện phải đạt ít nhất là 16 giờ, đã bao gồm cả thời gian kiểm tra. 

Mặc dù nhóm 4 là nhóm đối tượng lao động không có những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tuy nhiên Nghị định 44/2016/NĐ-CP đã quy định rõ những đối tượng này bắt buộc phải huấn luyện định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần nhằm ôn lại các kiến thức đã được huấn luyện. 

Đồng thời, người lao động được phổ biến, cập nhật thêm các kiến thức, kỹ năng mới về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ phải bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

 

 Thông tin chi tiết các khóa Huấn luyện an toàn lao động vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGK

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về Huấn luyện an toàn nhóm 4 - Nhóm an toàn chung

Gửi đánh giá của bạn

Thông Tin Liên Hệ

Công Ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 27 / 1 / 27 TX 25 phường Thạnh Xuân, Quận 12, HCM
Số điện thoại: 0931297968

Đôi Nét Về AKG

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động AGK, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin bên dưới. Để nhận thông tin cập nhật mới nhất của AGK hãy đăng ký nhận tin từ chúng tôi và kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội. Bảo hộ lao động

Hướng Dẫn Đường Đi

©Copyright 2017-2019
©Bản quyền thuộc về Công Ty Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tp. Hồ Chí Minh | Cung cấp bởi SOPRO